O projekte

V roku 2014 som sa stal členom tímu špecialistov, ktorí mali vypracovať odporúčania, ako oživiť upadajúcu tržnicu na Trnavskom mýte v Bratislave. Počas štyroch mesiacov sme spolupracovali s vedením tržnice a Miestneho úradu BA Nové Mesto a priniesli niekoľko zlepšení.

Zadanie

Mojou úlohou v tíme bolo nájsť riešenia, ako spropagovať tržnicu a vrátiť do nej kupujúcich. Tržnica dovtedy nemala žiadnu webstránku a nevyužívala ani sociálne siete. To sa počas môjho pôsobenia v tržnici zmenilo.

Facebook

Počas aktívneho spravovania stránky tržnice na Facebooku, sa zdvihol záujem o toto miesto a zlepšilo sa aj vnímanie tejto inštitúcie poznačenej dlhodobým zanedbavaním zo strany kompetentných.

Po ukončení pôsobnosti nášho tímu, práce na propagácii tržnice nepokračovali. Neskôr sa zmenilo i vedenie tržnice.