Klient

Spoločnosť Morafit je výhradný dovozca čistiaceho prístroja Medi Clean System v Českej republike.

Projekt

Cieľom spolupráce bolo vytvoriť novú webstránku predstavujúcu klientov produkt. Účel webstránky je čisto informačný, nemá za úlohu podnietiť kúpu, ale skôr informovať o špecifikách produktu. Od júna 2016 spolupráca spočíva v spravovaní fanpage spoločnosti na Facebooku.

Facebook

Cieľom fanpage spoločnosti Morafit je vytvoriť zázemie pre predajcov, ktoré klientom poskytne doplnkové informácie o produkte.