O projekte

Centrum relaxu vychádza z rozšírenej ponuky služieb Biorezonančného centra. Cieľom klienta bolo rozdeliť portfólio a propagovať ho pod dvoma značkami.

Zadanie

Cieľom projektu bolo vytvoriť jednoduchú a príťažlivú webstránku, ktorá by prezentovala nové služby Biorezonančného centra pod sesterskou značkou Centrum relaxu.