Klient

Biorezonančné centrum sa venuje diagnostike prostredníctvom biorezonančnej metódy. Cieľom je objaviť príčinu zdravotných ťažkostí a jej odstránenie.

Projekt

Spolupráca, ktorá sa začala na začiatku roka 2013, spočíva v day-to-day marketingovej podpore. Pre Biorezonančné centrum spravujem PPC kampane, stránku na Facebooku, tvorím tlačové materiály a newslettre. V lete 2015 som pre centrum vytvoril novú webstránku.

Grafika

Biorezonančné centrum pri svojej propagácii používa rôzne grafické materiály. Súčasťou grafickej práce pre spoločnosť je aj tvorba obrázkových inzerátov pre PPC kampane.

PPC kampane

Online propagácia Biorezonančného centra spočíva predovšetkým v bannerových Adwords kampaniach a remarketingu. Kampane na Facebooku sa používajú doplnkovo.

Facebook

Spravovanie Facebookovej stránky spočíva vo zverejňovaní aktuálnych informácií, ponúk a eventov Biorezonančného centra. Cieľom stránky na Facebooku je hlavne udržiavať komunitu okolo značky spoločnosti. Za dva roky spolupráce počet fans na Facebooku narástol takmer štvornásobne.

Newsletter

Newsletter sa podobne ako Facebook využíva pre formovanie komunity okolo značky Biorezonančného centra. Newslettre informujú o novinkách a podujatiach, ktoré centrum organizuje. V priemere si newsletter otvára 19,1% príjemcov.